Stages voor de leerlingen in opleidingsvorm 3


Tijdens de stages in het gewone arbeidscircuit moeten de leerlingen de mogelijkheid hebben om ervaring op te doen in de technische, fysische en sociale aspecten van een arbeidsmilieu. De leerlingen kunnen deze ervaringen toetsen aan hun eigen kennis, vaardigheden en attitudes.

In opleidingsvorm 3 is de stage een verplicht onderdeel van de opleiding.

 

Stagebedrijf:

Om als stagebedrijf in aanmerking te komen moet het bedrijf ten minste één werknemer tewerkstellen waarvoor de werkgeversbijdrage in de sociale zekerheid wordt betaald. De stages kunnen niet worden georganiseerd in bedrijven uitgebaat door de ouders of door verwanten tot in de tweede graad.

 

Duur van de stage:

  • voor het 4de jaar: 15 werkdagen
  • voor het 5de jaar: 30 werkdagen

 

Bijlagen:
BestandBeschrijving
Bewaar het bestand <code>stage verslag word.doc</code>Stageverslag BuSO 
Bewaar het bestand <code>infoavond stage.ppt</code>Info stages 
Bewaar het bestand <code>stage evaluatie 2011 2012.doc</code>Stage evaluatie 
Bewaar het bestand <code>stage verslag 2011 2012.xls</code>Stageverslag in Excel 

Login