Inschrijvingsvoorwaarden

 

 

Informatie over inschrijvingen: klik hier.

 

Inschrijvingen van leerlingen in het buitengewoon onderwijs zijn in ons land aan strenge regels onderworpen. Alleen leerlingen die écht recht hebben op aangepast onderwijs worden tot het BO toegelaten.

 

Wanneer zich problemen voordoen zal een CLB een onderzoek instellen. Dit onderzoek gaat over de volgende aspecten van de ontwikkeling van de leerling:

  • Medisch onderzoek van de algemene gezondheidstoestand met speciale aandacht voor de stoornissen en de afwijkingen waardoor het kind achterstand oploopt.
  • Psychologisch onderzoek; het kind wordt getest op zijn verstandelijke en emotionele ontwikkeling. Hoe voelt het kind zich bij herhaald mislukken en hoe gedraagt het zich als gevolg daarvan (faalangst, agressie, …)
  • Pedagogisch onderzoek, of de precieze vaststelling van het verworven ontwikkelingspeil en de achterstand op school. Is er interesse voor leren, in welke mate kan het kind zich hierop concentreren?
  • Sociaal onderzoek; het is belangrijk de naaste omgeving van het kind te leren kennen. Culturele en affectieve omstandigheden, de houding van de omgeving, zijn belangrijk in de ontwikkeling en het sociale gedrag van het kind.

Van dit grondig onderzoek wordt een verslag gemaakt dat de oriëntering naar het BO verantwoordt. Daarbij hoort een attest dat zegt in welk type en welke opleidingsvorm een leerling kan ingeschreven worden. Verslag en attest samen vormen het advies tot het volgen van Buitengewoon Onderwijs.

Naast de CLB zijn er nog andere diensten erkend om een attest voor het BO af te leveren. Verder kan een ouder steeds een onderzoek vragen aan om het even welk CLB om de resultaten van een eerste onderzoek te laten bevestigen of ontkennen.

Indien ouders, directie van de gewone school of van het BO, de behandelende arts of de leerling zelf niet akkoord gaan met een advies van het CLB, kunnen ze altijd terecht bij een CABO, een Commissie van advies voor het buitengewoon onderwijs. Deze commissies zijn samengesteld uit deskundigen van alle onderwijsnetten en kunnen tussenkomen bij uitzonderlijke problemen, zoals overgang van en naar BO, onderwijs buiten de leeftijdsgrenzen, vrijstelling van leerplicht, … De voorzitter van zo’n CABO is iemand met verantwoordelijkheid in het gewoon onderwijs.

Een leerling kan ingeschreven worden in het 1ste, 2de, 3de of 4de jaar, afhankelijk van zijn vooropleiding, leeftijd, adviezen en beslissingen van de klassenraad. Eventueel kan het CLB dat de school begeleidt, bijkomende onderzoeken verrichten om te helpen bij de meest adequate opvang en begeleiding van de leerling.

Bijlagen:
BestandBeschrijving
Bewaar het bestand <code>brochure 21 april 2013.pdf</code>Brochure Bu.S.O.-OV3 

Login