Afdeling OV2: ’t Paviljoen.

 

Deze afdeling werd opgestart in het schooljaar 2011-2012. In tegenstelling tot de leerlingen binnen OV3, is de uiteindelijke doelstelling niet het gewone arbeidscircuit. Zij zullen worden begeleid naar werk in een beschermd milieu.

 

Zij worden niet alleen op dit werken voorbereid, maar binnen deze afdeling wordt de nadruk gelegd op (begeleid) leven en wonen.

 

De leerstof die onze leerlingen krijgen is op te splitsen in 2 grote delen:

 

1. ASV (Algemene en Sociale Vorming)

 

Hiermee willen we onze leerlingen vooral voorbereiden op het wonen en leven.

 

GASV: projecten zoals: openbaar vervoer, hygiëne, boodschappen doen, een huishouden, computer, … Kortom: het dagelijkse leven leren kennen én inoefenen.

  

Godsdienst en Leefsleutels: communicatie, levensbeschouwing, zelfredzaamheid, seksualiteit, sociale vaardigheden, …

 

Lichamelijke Opvoeding: zwemmen, lopen, fietsen, balsporten, teamspelen…

 

2. BGV (BeroepsGerichte Vorming)

 

Hiermee willen we onze leerlingen vooral voorbereiden op het werken in een beschermd werkmilieu.

 

Groenzorg: werken in de tuin, zowel thuis als in werkverband.

 

Handvaardigheidstraining: werken in de werkhuizen op een creatieve manier.

 

ArbeidsGerichte Vaardigheden: via opdrachten werken aan tempo, resultaat en werkhouding met oog op de werksituatie.

 

Dierenzorg: algemene verzorging van huisdieren en kleinvee.

 

 

 

 

Login