Buitengewoon Onderwijs: auti-klas

 

Voor wie:

 

-voor kinderen met een officiële diagnose ASS

-leerlingen (lln) tussen 6 en 13 jaar

-kinderen die al op onze school zitten en  voor wie het aanbod in het type basisaanbod met de geïntegreerde auti-werking onvoldoende blijkt

- of voor lln die uit een auti-klas van een andere school komen (type 9)

- en die vanaf sept 2015 met een attest type 9 aangemeld worden

 

Na instap in auti-klas, doorlopen de lln hun schooltraject vaak verder binnen de auti-klassen.


Aanbod:

 

Deze leerlingen krijgen les in een auti-klas (niet in het type basisaanbod). In een auti-klas staat het autisme op de voorgrond. Het (sociaal- emotioneel) welbevinden van de lln wordt op de eerste plaats gezet, met expliciete aandacht voor sociale vaardigheden. De lln krijgen leerstof aangeboden op hun niveau (niet alle lln in de klas hebben namelijk hetzelfde niveau). Ze werken vaak individueel in hun kantoortje. De lln eten elke middag samen in hun klas en kunnen spelen in kleine groep (i.p.v. op de grote speelplaats). Binnen de klascontext beschikken deze leerlingen over een apart individueel handelingsplan. 

 

Wat na het lager?

 

Leerlingen gaan na hun lager onderwijs of naar het gewoon secundair onderwijs (1B of uitzonderlijk, 1A) of naar het BuSO al dan niet met auti-werking, auti-klas en/of internaat. Samen met de ouders wordt gezocht naar een geschikte school.

 

Buitengewoon Onderwijs: auti-werking

 

Voor wie:

 

-voor kinderen met een officiële diagnose ASS

-leerlingen (lln) tussen 6 en 13 jaar

- die nood hebben aan een geïntegreerde auti-werking binnen het basisaanbod

 

- en die vanaf sept 2015 met een attest type 9 aangemeld worden

 

Aanbod:

 

Deze leerlingen krijgen les in type basisaanbod en volgen klassikaal les. Daarnaast krijgen zij een mentor en extra functionele, compenserende vaardigheden in kleine groepjes. De mogelijkheid bestaat om in kleine groep te komen eten en spelen. Binnen de klascontext beschikken deze leerlingen over een apart individueel handelingsplan.

 

Wat na het lager?

 

Leerlingen gaan na hun lager onderwijs meestal naar het gewoon secundair onderwijs (1B of uitzonderlijk, 1A) of naar het Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) al dan niet met auti-werking en/of internaat. Samen met de ouders wordt gezocht naar een geschikte school.

 

 

 

 

 

 

 

Login