VDAB - BTOM -VOP

BTOM (Bijzondere Tewerkstellings Ondersteunende Maatregelen)

VOP (Vlaamse OndersteuningsPremie)

 

Leerlingen die het 5de jaar of hun ABO-jaar beëindigen zijn volledig in orde met de VDAB-wetgeving. Samen met de leerlingen wordt op school het volledige VDAB-dossier in orde gebracht met zowel een motivatiebrief als een curriculum vitae.

 

Werkzoekende leerlingen die in orde zijn met de VDAB en voldoende gesolliciteerd hebben, hebben na 12 maanden (dus vanaf 1 augustus) recht op een beroepsinschakelingspremie (stempelgeld). Op www.vdab.be vind je alle praktische informatie (Mijn VDAB, inloggen met rijksregisternummer of naam, mét paswoord).

 

Werkgevers hebben recht op een extra premie als ze onze afgestudeerde leerlingen aanwerven (BTOM (Bijzondere Tewerkstellings Ondersteunende Maatregelen) – VOP (Vlaamse OndersteuningsPremie) - Doelgroepvermindering Jongeren.

 

a) Voor de ABO-leerlingen wordt deze aanvraag vanuit de school begeleid.

b) De leerlingen die het 5de jaar beëindigen krijgen de nodige documenten mee die ze aan hun werkgever kunnen  overhandigen. Ook op de VDAB-website (www.vdab.be) vinden werkgevers de nodige informatie om deze aanvraag in te dienen.

 

Nadat de leerlingen de school verlaten hebben, moeten ze zelfstandig verder. Daarom laten we hen in het 5de jaar kennismaken met allerlei ondersteunende diensten. We bezoeken VDAB, ziekenfonds, vakbond en een interimkantoor. We ronden dit thema af met een bedrijfsbezoek bij voorbeeld bij Reynaers Aluminium te Duffel, gekoppeld aan een kennismaking met het personeelsbeleid binnen een groot bedrijf. Daarnaast maken de leerlingen hun persoonlijke CV en motivatiebrief. Ze oefenen dit in tijdens lessen Sociale Vaardigheden en leggen nadien een echt sollicitatiegesprek af in een bedrijf aansluitend bij hun opleiding.

Login