Informatie over studietoelagen kan je bekomen bij juf Evy (015 24 42 85).

De formulieren voor studietoelagen moeten in de school binnengebracht worden tijdens de maand september. Vanaf 15 oktober worden de formulieren ingevuld terug meegegeven.

Indien u het vorige schooljaar een studietoelage heeft ontvangen voor uw zoon/dochter, krijgt u dit schooljaar automatisch de formulieren van de Dienst voor Studietoelagen toegestuurd.

Indien u echter nog geen formulieren voor studietoelage heeft ontvangen en u meent dat u hiervoor in aanmerking komt, verwittig dan de school en u krijgt van ons een eerste formulier.

U kan ook eventueel zelf de formulieren afdrukken via de website: www.studietoelagen.be en klik op ‘onlinediensten’.

 

Login