Gespecialiseerde leerkrachten ASV


ASV = Algemene en Sociale Vorming

In deze lessen bieden we de leerlingen praktische vaardigheden en nuttige leerstof aan om later zelfstandig door het leven te gaan. De bank, het gerecht, de gemeente, verkiezingen en het bedrijf zijn enkele thema’s die aan bod komen.


Computerlessen in het Bu.S.O.

Na een aanloop van 2 schooljaren gingen we op 1 september 2000 van start met "computerlessen" voor alle leerlingen van het beroepsonderwijs. We trachten immers onze leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Daarin zal ongetwijfeld de computer een zeer belangrijke plaats innemen, voor iedereen.

De bedoeling is geenszins om computerspecialisten op te leiden; veeleer denken we aan het vertrouwd maken met de verschillende mogelijkheden van de moderne technologie.

In een beginfase werken we vooral aan het leren omgaan met muis en toetsenbord. Vervolgens wordt de basis van Windows gelegd: openen, sluiten, minimaliseren, maximaliseren, … van vensters.

Dan wordt het tijd voor het echte computerwerk. Daarvoor kozen we voor het programma "PAINT". Hierin kunnen de leerlingen op een speelse manier verschillende vaardigheden aanleren, die ze later in andere toepassingen ook kunnen gebruiken (WORD, internet, e-mail, …). Prachtige persoonlijke naamkaartjes te maken vraagt toch al heel wat kennis. Je zou de resultaten eens moeten zien!

Langzaam aan wordt de moeilijkheidsgraad verhoogd en stappen we over op "WORD". Zelf eenvoudige brieven maken, tekst mooi opmaken, … het hoort er allemaal bij. We trachten zo concreet mogelijk te werken; de leerlingen schrijven een brief aan de stageplaats, een kaartje naar aanleiding van sportklassen, een sollicitatiebrief, …

Leerlingen die reeds een basiskennis bezitten, kunnen dan andere toepassingen uitdiepen; de wikipedia-encyclopedie wordt druk gelezen!

De hoogste jaren leren zoeken op het wereldwijde web; eenvoudige opdrachten lukken voor de meesten al vrij vlug. Nadien kunnen de leerlingen ook een eigen e-mailadres aanmaken, zodat ook de weg vrijgemaakt is voor deze manier van communicatie.

Met 1 lesuur per week moet er hard gewerkt worden om de leerlingen tegen het einde van hun opleiding bij ons op school al deze technieken aan te leren. Hun motivatie en interesse is echter zo groot dat de meesten hierin ook wel zullen lukken.

Sinds 1 september 2004 beschikken we over een tweede computerklas die ingericht is met pc’s die we van CM-Mechelen gekregen hebben. Alle leerlingen van 1ste tot 5de jaar krijgen dus minstens 1 uur computerles in een aangepast lokaal. Bovendien worden deze lokalen ook vaak gebruikt tijdens de lessen GASV en ook de leerlingen van het BLO en Ter Speelbergen maken er soms gebruik van.

Dankzij de "Klik mee"-actie van Telenet beschikken we momenteel in alle ASV- én computerklassen over aangepaste computers.

 

Op het verlanglijstje staan nu nog 2 digitale schoolborden voor de beide computerklassen.

Login