Type 9

Buitengewoon Onderwijs: auti-klas & auti-werking

Een leerling kan in het type 9 van het buitengewoon basisonderwijs instromen, als hij een diagnose ASS (Autisme Spectrum Stoornis) heeft en als er voor deze leerling reeds verschillende fasen van zorg doorlopen zijn in het gewoon onderwijs (zorgcontinuüm).

Als er vervolgens is aangetoond dat de aanpassingen die er gedaan werden onvoldoende zijn of niet in verhouding zijn met wat de leerling nodig heeft, kan het CLB vervolgens een verslag type 9 uitschrijven.

Binnen onze afdeling type 9 hebben wij volgend aanbod:

 • Kleuter type 9: voor kinderen tussen 2,5 jaar en 5 à 6 jaar (met mogelijks verlenging tot 7 of 8 jaar)
 • Lager type 9: voor kinderen tussen 6 en 12 à 13 jaar:
  • Geïntegreerde auti-werking: de leerling volgt les binnen de klassen van het basisaanbod
  • Auti-klassen: de leerling volgt les binnen een klas waar alleen leerlingenzitten met een attest type 9

Kleuter type 9:

 • 7 leerlingen in de klas
 • op de voorgrond: sociale vaardigheden, communicatie, zelfredzaamheid, werkhouding
 • de leerlingen eten ’s middags samen in hun klas
 • Leerlingen uit de auti-kleuterklas spelen, samen met de kinderen uit de andere auti-klassen, op een kleinere speelplaats. (in vergelijking met het basisaanbod)

Lager type 9:

Geïntegreerde auti-werking:

 • 14 leerlingen in een klas
 • de leerling volgt het klassikaal aanbod
 • er kan, waar nodig, beroep gedaan worden op een mentor (leerkracht auti-werking), welke extra aandacht schenkt aan sociale vaardigheden en welbevinden
 • waar wenselijk kunnen de leerlingen ook op een aparte, kleinere speelplaats spelen

Auti-klassen

 • 7 leerlingen in een klas
 • Het (sociaal- emotioneel) welbevinden van de leerling wordt op de eerste plaats gezet, met expliciete aandacht voor sociale vaardigheden.
 • De leerlingen krijgen leerstof aangeboden op hun niveau (niet alle leerlingen in de klas hebben namelijk hetzelfde leerstofniveau).
 • Elke leerling heeft een individueel kantoortje waarin ze tijdens zelfstandig werk rustig kunnen werken.
 • De leerlingen eten ’s middags samen in hun klas.
 • Leerlingen uit de auti-klas spelen op een aparte, kleinere speelplaats. (in vergelijking met het basisaanbod)

Leerlingen gaan na hun lager onderwijs naar:

 • het gewoon secundair onderwijs (1B of uitzonderlijk, 1A)
 • naar het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) al dan niet met auti-werking en/of internaat: OV1, OV2, OV3 of OV4

Dit is voor elke leerling anders. Er wordt samen met de ouders en CLB tijdig in overleg gegaan om het meest geschikte aanbod voor de leerling te zoeken.