Type basisaanbod

Een leerling kan in het type basisaanbod van het buitengewoon basisonderwijs instromen nadat hij/zij de verschillende fasen van zorg (zorgcontinuüm) in het gewoon onderwijs doorlopen heeft. Er is dan aangetoond dat de aanpassingen (om het gemeenschappelijk curriculum te kunnen volgen) voor deze leerling onvoldoende is of niet in verhouding zijn met wat het kind nodig heeft.

De ouders van deze leerling hebben een verslag gekregen van het CLB dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, voor het type ‘basisaanbod’.
Leerlingen die momenteel een attest type 1 of 8 hebben, kunnen dit behouden tot het einde van het lager onderwijs.

Leerlingen die in het type basisaanbod komen, hebben specifieke ontwikkeling- en ondersteuningsbehoeften. Die onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal. Onderwijs op maat wordt hierbij gegeven.

Een inschrijving in het type basisaanbod is maximaal twee schooljaren geldig. Er wordt systematisch geëvalueerd: wat heeft de leerling nodig en waar zit hij/zij het beste op zijn plaats (buitengewoon onderwijs of gewoon onderwijs)? Ook het CLB wordt hierbij betrokken. Het CLB zorgt voor een nieuw verslag als een verder verblijf in type basisaanbod nodig is.

Concreet aanbod

zoals het gewoon toch buitengewoon

Nederlands – Wiskunde – WTMM

LO : turnen en zwemmen

Muzische vorming

Sociale vaardigheden

leren leren

Godsdienst

Kleine klasgroepen van max. 14 lln. Niveaugroepen voor nederlands en wiskunde.

Expliciete aandacht voor sociaal- emotionele ontwikkeling en leren leren

Gedifferentieerd en klasoverschrijdend werken. Mogelijke ondersteuning van taakleerkracht (=Blio in BLO), logopedist, kinesist, sociaal verpleegkundige, orthopedagoge,psychologe, ergotherapeute.

Nadruk op functionele opdrachten en ervaringsgerichte taken.

Nauwere samenwerking met CLB.

  • Schoolagenda.
  • Maandelijkse  activiteitenkalender die ouders informeert over de verschillende activiteiten. (ook te volgen via de website)
  • 4 oudercontacten per jaar: september, kerst-/paasvakantie en einde schooljaar
  • Rapporten: herfst-/kerst-/paasvakantie en einde schooljaar.
  • Openklas- of opendeurdag.
  • Jaarlijkse restaurantdag.
  • Infoavonden voor o.a. schoolverlaters, ouders van nieuwe leerlingen
  • Telefonisch contact steeds mogelijk.