Wij werken samen met…

Deze raad is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de ouders , het onderwijspersoneel en de lokale gemeenschap.
In onze schoolraad zetelen twee vertegenwoordigers van elke geleding.
In de schoolraad krijgen de personeelsleden, de lokale gemeenschap en de ouders / opvoeders inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt.
Er wordt 3 x per schooljaar vergaderd.

Het schoolbestuur is volgens de wet, de overheid en de natuurlijke en/of rechtspersoon die voor de onderwijsinstelling de verantwoordelijkheid opneemt. Ze is de initiatiefnemer van de school en is verantwoordelijk voor het verder functioneren ervan. Ze bepaalt het karakter of de strekking van het door hen verstrekte onderwijs.

Het schoolbestuur van het IMG wordt genoemd:

VZW Instituut Mevrouw Govaerts
Kastanjedreef 12
2220 Heist-op-den-Berg

Zij is de rechtspersoon die voor het B.Kl.O. en B.L.O. – Instituut Mevr. Govaerts, de verantwoordelijkheid opneemt.

Onze school behoort samen met onderstaande scholen tot de scholengemeenschap Putte-Heist.
Vrije Basisschool – Peulisstraat 18 – 2580 Putte
Vrije Basisschool – Waverlei 22 – 2580 Putte
Vrije Basisschool – Biekorfstraat 8 – 2220 Heist-op-den-Berg
Vrije Basisschool – Kerkhofstraat 1 – 2220 Heist-op-den-Berg
Vrije Basisschool – L. Carréstraat 16c – 2220 Hallaar

Voor en naschoolse opvang + middagpauze:

Wij organiseren geen voor- en naschoolse opvang.
De schoolpoort gaat ‘s morgens open om 8u30.
Het toezicht begint dus vanaf 8u30 en dit in onze beide afdelingen.
Tijdens de middagpauze mogen de leerlingen de school niet verlaten, uitgezonderd zij die hiervoor een schriftelijke toelating hebben.

Buitenschoolse kinderopvang Heist-op-den-Berg

Leerlingen die in onze school zijn ingeschreven kunnen gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang georganiseerd door het OCMW van Heist-op-den-Berg. Ouders die hun kinderen willen inschrijven voor deze kinderopvang kunnen het huishoudelijk reglement verkrijgen op het schoolsecretariaat.

Let op ! aanpassing termijn inschrijvingen schoolvrije dagen: minstens 7 dagen op voorhand (voorheen 3 volledige werkdagen)

Opgelet: ouders die gebruik willen maken van deze buitenschoolse kinderopvang moeten zich tijdens de schoolvakanties via de jeugddienst inschrijven.

Adres: Buitenschoolse kinderopvang
Stationstraat 2
2220 Heist-op-den-Berg

Tel: 015/25 76 98
e-mail: bko@heist-op-den-berg.be

MEGA staat voor ‘met elkaar gaat alles’.

Dit is een spontaan samenwerkingsverband tussen de basisscholen van Heist -op-den-Berg over de onderwijsnetten heen.

Met deze samenwerking willen de scholen stilstaan bij thema’s zoals: preventie, milieu, cultuur, sport, verkeer, jeugdwelzijn, onderwijsregelgeving, … Er wordt gewerkt op leerling-, leerkracht-, ouder-, directie- en schoolniveau. De krachten worden gebundeld om samen projecten uit te werken, die als individuele school praktisch en financieel (bijna) niet mogelijk zijn. De mega-scholen werken ook nauw samen met de gemeentelijke diensten (zoals de politie, bib, cultureel centrum…).

Meer info vindt u op de website www.megascholenheistopdenberg.com

Onze school wordt begeleid door het
vrij CLB  voor buitengewoon onderwijs :
“Het Kompas”
Vijfhoek 1
2800 Mechelen

Tel.: 015-41 89 11

website: www.clbkompas.be

Contactpersonen

Sandra De Cock:

aanwezig op dinsdag en woensdag  voor de klassen :
 • alle autiklassen en auti kleuterklas ( KA1)
 • M3 juf.Ann
 • M4 juf. Carla
 • O1 juf Roos
 • O2 juf Pascale
 • O3 juf Gerd
 • S1 juf.Denise
 • alle klassen type 2

haar taak is het opvolgen van deze klassen

Sabrina Bernaerts: ( momenteel is hiervoor een interim)
aanwezig op dinsdag  voor de klassen:
 • B1 juf. Caroline / juf. Sofie
 • B2 meester Bart
 • B3 juf Ilse
 • B4 juf. Gaby
 • F1 juf.Jessie
 • M1 juf.Diane
 • M2 juf Vanessa
haar taak is het opvolgen van deze klassen

Els Van Damme
aanwezig op donderdagvoormiddag
haar taak is het opvolgen van de thuissituatie

Mieke D’Hollander: is schoolarts

Petra Nys: is sociaal verpleegkundige

Het ondersteuningsnetwerk Kempen ondersteunt,  in partnerschap met ouders, multifunctionele centra, centra voor ambulante revalidatie, thuisbegeleiding en andere externe diensten.

Voor meer info kan u terecht op de site van ondersteuningsnetwerk Kempen.

http://www.ondersteuningsnetwerkkempen.be/