Afdelingen

Buitengewoon onderwijs type 2

Voor wie

Kinderen met een matig tot ernstig mentale beperking tussen 2 jaar en 6 maanden en 14 jaar.
Kinderen die met een attest type 2 aangemeld worden.

Aanbod

 • Taal en communicatie: spreken, luisteren, functioneel lezen, SMOG, visuele ondersteuning,…
 • Leren leren: leren hoe je dingen kan leren onthouden.
 • Motorische ontwikkeling: verfijnen van grote en kleine bewegingen.
 • Muzische ontwikkeling: jezelf leren uiten op een expressieve manier.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: leren omgaan met anderen, groeien naar eigen persoonlijkheid en volwassenheid.
 • W.O.: leren functioneren in de wereld rondom ons.
 • Wiskunde: getalbegrip, functioneel rekenen (klok, geld…)
 • Kleine klasgroepen van max. 10 lln.
 • Elk kind krijgt de leerstof aangeboden op zijn eigen niveau.
 • Individuele en klasondersteuning van logopedisten, kinesisten, sociale verpleging.
 • Samenwerking met CLB,Thuisbegeleiding en andere diensten.
 • Buitenschoolse activiteiten: fietsen, paardrijden, winkelen, snoezelen, naar de markt, bib…

Wat na het lager?

Leerlingen gaan na hun lager onderwijs meestal naar het BuSO OV1 of het BuSO OV2 (beide mogelijk in het IMG) om daarna in een beschermd leef-en/of arbeidsmilieu terecht te komen.

Ook ouders zijn belangrijk

Een goede communicatie tussen schoolteam en ouders is een basisvoorwaarde.

 • Schoolagenda/praat-eens-met-je-kind boekje
 • Infoavond in september
 • 2 oudercontacten per jaar
 • Rapporten met  herfst-/kerstvakantie en einde schooljaar (niet voor alle klassen)
 • Infoavonden voor schoolverlaters en ouders van nieuwe leerlingen
 • Telefonisch contact steeds mogelijk