Sociaal maatschappelijke training

"Werken op je eigen niveau"

  • Kleine interne taakjes (vb. brood rond brengen in de verschillende klassen, bordvegers uitkloppen,…)
  • Groepspraktijk op verplaatsing (vb. onderhoud voetbalkantine, werken in de serre, werken op kinderboerderij)
  • Individuele interne praktijk aan de hand van stappenplannen (vb. ramen poetsen)
  • Externe praktijk : op onze andere afdeling diverse taken verrichten
  • Stage (vb. werken in een brasserie, zorgboerderij)