Werking

Ter Speelbergen OV1: "Op school maar toch een beetje thuis"

Algemene pijlers

We werken op een functionele wijze rond onderstaande 4 pijlers.  De vaardigheden die hierin worden aangeleerd en geoefend bieden onze leerlingen de mogelijkheden om later te wonen en/of te werken op hun niveau. We trachten hen ook te begeleiden naar een zinvolle vrijetijdsbesteding.   Bij onze werking worden we ook bijgestaan door paramedici (logo en kiné) om ondersteuning te bieden, zowel in groep als indien nodig individueel

 • Maatschappelijke zelfstandigheid: zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren binnen de maatschappij
 • Huishoudelijke zelfstandigheid:
  • Functioneren binnen een kleine beschermde omgeving,
  • Een aantal huishoudelijke taken zelfstandig kunnen uitvoeren
   • In praktijk: de vaat, onderhoud van de klas, was en strijk
 • Persoonlijke zelfstandigheid:
  • Het persoonlijk gedrag kunnen afstemmen op de normen die gangbaar zijn in de maatschappij
  • Voor zichzelf kunnen zorgen
  • Zichzelf kunnen verzorgen
   • In praktijk: persoonlijke hygiëne, tandzorg
 • Zich in de maatschappij kunnen gedragen met de juiste waarden en normen, rekening houdend met de omgeving en het tijdstip van handelen.
 • Lichamelijke en emotionele ontwikkeling
  • In praktijk: relationele en seksuele vorming
 • Godsdienst
 • Attitude
  • In praktijk: zich gedragen volgens de beleefdheidsnormen op uitstap
 • Sociale vaardigheden
  • In praktijk: rollenspellen en zichzelf voorstellen
 • Taal
  • In praktijk: lezen, pictolezen, schrijven, actualiteit,…
 • Rekenen
  • In praktijk: omgaan met de euro, de tijd, meten en wegen
 • Thema
  • In praktijk: uitbreiding van woordenschat,…
 • ICT
  • In praktijk: op een veilige manier surfen op het net, gebruik van aangepaste sites vb. wai not
 • Bewegen
  • In praktijk: zwemmen, turnen,…
 • Muzische vorming
  • In praktijk: crea, toneel,…