Afgestudeerd

De leerlingen worden in onze afdeling voorbereid op tewerkstelling in een maatwerkbedrijf.
In fase 2 krijgen de leerlingen de kans om reeds kennis te maken met de verschillende bedrijven in de buurt (Entiris, Mivas, Webo) door stages. De maatwerkbedrijven op hun beurt leren zo onze leerlingen al kennen.
Ook tijdens de lessen GASV worden de leerlingen verder voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven. Er wordt onder andere uitleg gegeven over verschillende thema’s rond wonen en werken (openbaar vervoer, de bank, het ziekenfonds, VDAB,…).
Op het einde van hun schoolcarrière kan een leerling een VOLA-stage doen. De leerling komt dan nog 2 dagen per week naar school en gaat 3 dagen op stage. Na een jaar van VOLA-stage kan de leerling wettelijk gezien niet meer terug naar school komen.
Het is onze bedoeling dat de leerlingen naadloos kunnen doorstromen van school naar het arbeidsmilieu. Dit wil zeggen dat leerlingen meestal bij ons op school blijven tot ze een job gevonden hebben.
Leerlingen blijven daarom meestal bij ons op school tot ze 21 jaar zijn, dit kan verlengd worden tot 23 jaar.
Wij trachten de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in de overgang van school naar werken. Indien er vacatures zijn in maatwerkbedrijven, zullen deze worden doorgegeven aan de leerlingen die hiervoor in aanmerking komen.
In deze folder vindt u alle informatie nog eens op een rijtje folder wat na BUSO OV2.