Fase 1

VAKKEN Fase 1
Theorievakken
Godsdienst 2 uur
Lichamelijke opvoeding 3 uur
Computerles 1 uur
Geïntegreerde algemene en sociale vorming 9 uur
Praktische algemene en sociale vorming /
Beroepsgerichte vorming (BGV)
Huishuidelijke activiteiten 4 uur
Groenzorg 4 uur
Arbeidsgerichte vaardigheden 6 uur
Handvaardigheid 3 uur
Totaal: 32 uur

De klemtoon in fase 1 ligt voornamelijk op de ASV-lessen.

Deze algemene en sociale vorming is gericht op het latere leven. Tijdens de GASV-lessen werken de leerlingen in verschillende bundels. Zo komen onder andere de euro, kloklezen en het verkeer aan bod. Er wordt aandacht besteed aan het functioneel leren. Zo kunnen leerlingen op hun eigen tempo verschillende vaardigheden en kennis ontwikkelen.
  • Godsdienst en Leefsleutels: communicatie, levensbeschouwing, zelfredzaamheid, seksualiteit, sociale vaardigheden, …
  • Huishoudelijke activiteiten: Tijdens de kooklessen worden de basisvaardigheden in de keuken aangeleerd, zoals correct gebruiken van de verschillende toestellen, recepten volgen, werken met verschillende maten en gewichten,…
  • PC: In de computerlessen oefenen de leerlingen basisvaardigheden om met de computer te werken en leren ze hoe ze op een veilige manier kunnen omgaan met het internet.
  • Lichamelijke Opvoeding: Zwemmen, lopen, fietsen, balsporten, teamspelen…
We werken op eigen tempo en niveau. Elke leerling volgt zijn eigen traject.
Deze beroepsgerichte vorming is gericht op de maximale ontwikkeling van de psychomotorische vaardigheden. Het ontwikkelen van deze vaardigheden is noodzakelijk om later te kunnen gaan werken in een beschermd werkmilieu. Volgende vakken worden aangeboden:
  • Groenzorg: De leerlingen leren werken in de tuin en moestuin, in fase 1 blijft dit voornamelijk binnen de school. Ze leren de verschillende vaardigheden aan, zoals gras maaien, onkruid wieden, groenten telen,… en leren correct en veilig omgaan met verschillende soorten gereedschap dat hierbij gebruikt wordt.
  • Handvaardigheidstraining: Werken in de werkhuizen op een creatieve manier. De leerlingen leren omgaan met verschillende soorten materialen en ze leren gereedschap correct en veilig gebruiken
  • Arbeidsgerichte vaardigheden: Basistechnieken die leerlingen moeten beheersen om te kunnen gaan werken in een beschermde werkplaats worden aangeleerd. Via opdrachten van bedrijven werken de leerlingen aan tempo, resultaat en werkhouding met oog op de werksituatie.
  • Dierenzorg: Algemene verzorging van huisdieren en kleinvee. We hebben op school kippen, schapen en varkens. De leerlingen leren deze dieren verzorgen en er op een correcte manier mee omgaan.