Fase 2

De leerlingen kunnen na beslissing van de klassenraad overgaan naar fase 2 als ze voldoende vaardigheden hebben ontwikkeld, een goede werkhouding hebben en minstens 16 jaar zijn.
Ook in fase 2 krijgen leerlingen nog lessen ASV, maar de klemtoon ligt vooral op BGV, waarin het trainen van de basistechnieken verder ontwikkeld wordt. Het correct uitvoeren van de opdrachten blijft uiteraard belangrijk, maar er wordt nu bijkomend gewerkt aan het verhogen van het tempo, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen.
Er worden opdrachten uitgevoerd op school, maar dit wordt nu ook aangevuld met praktijk op verplaatsing. De leerlingen gaan dan met de klas opdrachten uitvoeren buiten de school (beschutte werkplaatsen zoals Entiris, Mivas, WEBO,… onderhoud kerkhof, onderhoud Kringwinkel,…). Daarnaast kunnen leerlingen ook korte periodes op individuele stage gaan.
VAKKEN Fase 2
Theorievakken
Godsdienst 2 uur
Lichamelijke opvoeding 3 uur
Computerles 1 uur
Geïntegreerde algemene en sociale vorming 4 uur
Praktische algemene en sociale vorming 2 uur
Beroepsgerichte vorming (BGV)
Huishuidelijke activiteiten 4 uur
Groenzorg 6 uur
Arbeidsgerichte vaardigheden 10 uur
Handvaardigheid /
Totaal: 32 uur
De klemtoon in fase 2 ligt voornamelijk op de BGV-lessen.
Deze algemene en sociale vorming is gericht op het latere leven. Tijdens de GASV-lessen werken de leerlingen in verschillende bundels. Zo komen onder andere de euro, kloklezen en het verkeer aan bod. Er wordt aandacht besteed aan het functioneel leren. Zo kunnen leerlingen op hun eigen tempo verschillende vaardigheden en kennis ontwikkelen.
PASV: Na een korte inleiding en theorieles, ligt de nadruk bij de PASV-les voornamelijk in het oefeningen van de vaardigheden. De leerlingen leren tijdens dit vak: kuisen, strijken, de was doen en boodschappen doen. We vinden het namelijk belangrijk om te werken aan de zelfstandigheid van onze leerlingen.

Deze beroepsgerichte vorming is gericht op werkveldgerichte competenties. Binnen het traject op weg naar werk, wordt de leerling een goede werkhouding aangeleerd. Goede sociale vaardigheden staan hierbij centraal.

De arbeidsmomenten op school worden gecombineerd met stages in een maatwerkbedrijf.