Schoolkosten

De school houdt de schoolkosten zo laag mogelijk. Er wordt enkel een bijdrage gevraagd voor noodzakelijk materiaal, voor leeruitstappen en voor de sportdag. Deze maken deel uit van het leerprogramma en zijn dus verplicht.  Ook meerdaagse uitstappen zijn deel van het leerprogramma en de deelname hieraan is verplicht.

De kostenraming wordt gebaseerd op vorig schooljaar en is dus slechts een schatting van de te verwachten kosten.

Er is een kostenraming per studierichting en per studiejaar. Uw zoon of dochter krijgt bij het begin van het schooljaar de juiste kostenraming mee naar huis. Moest u deze kwijt zijn, aarzel niet een exemplaar te vragen.

Wenst u de schoolrekening gespreid te betalen, neem dan contact op met onze verantwoordelijke, meester Peter via het telefoonnummer van  de school 015/24 07 24 of kom gewoon even langs.

Moest u problemen ondervinden om de schoolrekening te vereffenen, dan maakt u een afspraak bij  Stefanie Verstappen of Lieve Gijsemans zodat we een regeling kunnen bespreken. We gaan discreet om met elke vraag.

Ook het OCMW van de gemeente waar je woont, biedt soms een financiële tussenkomst voor schoolrekeningen. Stel de vraag aan jouw OCMW of laat ons dat voor je doen.

De school kan u ook helpen bij het invullen van de jaarlijkse schooltoelage.

Download hier de schoolkosten OV2 voor het schooljaar 2020 – 2021