GASV

GASV (Geïntegreerde Algemene en Sociale Vorming)

  • Bespreking maatschappelijke thema’s
  • Aanbod van taal, rekenen, geschiedenis, biologie, aardrijkskunde,…
  • Praktische vaardigheden en functionele werking
  • Vakoverschrijdend werk = theorie gelinkt aan de praktijk
  • VCA cursus: voorbereiding en examen
  • Wekelijks 1 uur computerles
  • Aangepaste uitstappen per thema
  • Rijbewijs op school: voorbereiding en theoretisch examen (kwalificatiefase)
  • Solliciteren: nodige documenten en praktische oefeningen (kwalificatiefase)