Inschrijvingen

Inschrijvingen kunnen het ganse schooljaar. U maakt best vooraf een afspraak met de leerlingbegeleiding. Zij gaat dan samen met u op zoek naar een geschikt moment zodat hier de nodige tijd voor vrij gemaakt kan worden.

Vergeet volgende documenten zeker niet mee te brengen bij de inschrijving van uw zoon/dochter:

  • attest CLB
  • protocol CLB
  • identiteitskaart
  • rapport of andere nuttige documenten van de vorige school

Tijdens de grote vakantie kan u uw zoon/dochter tijdens deze periodes komen inschrijven:

  • de eerst week van juli
  • de laatste week van augustus.

Voor meer informatie aarzel niet ons te contacteren.

Algemeen

Om je kind te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Daar wil de overheid mee bereiken dat alleen leerlingen die het echt nodig hebben, naar het buitengewoon onderwijs gaan.

Uit het verslag moet blijken dat redelijke aanpassingen niet voldoende zijn om je kind de gewone leerdoelen te laten halen in een gewone school. Je kind heeft een individueel aangepast leertraject nodig .

Een verslag bestaat uit een attest en een protocol. In het attest moet staan:

  • welk type buitengewoon onderwijs het meest geschikt is.
  • voor het buitengewoon secundair onderwijs ook welke opleidingsvorm het meest geschikt is.

Het protocol bundelt alle documenten die de oriƫntering van de leerling naar het type en de onderwijsvorm motiveren en verantwoorden.

Een leerling kan alleen naar een school met het type en – in het secundair onderwijs – de opleidingsvorm waar het verslag naar oriĆ«nteert.

Als ouder heb je recht op het verslag. Je hebt het nodig om je kind in te schrijven in een school voor buitengewoon onderwijs dat het type en de opleidingsvorm aanbiedt die op het attest staan.

Buitengewoon secundair onderwijs

Een leerling kan vanaf 13 jaar naar het buitengewoon secundair onderwijs (meer precies: op 1 september van het kalenderjaar waarin hij 13 wordt). Uitzonderlijk kan dat ook vanaf 12 jaar. Een jongere met een getuigschrift basisonderwijs en een extra motivatie van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), kan zelfs eerder instappen.

De maximumleeftijd is 21 jaar, maar de klassenraad kan een verlenging toestaan.

Voor meer informatie aarzel niet ons te contacteren.