Observatiejaar

  • Een leerling die vanuit de lagere school de overstap maakt naar de secundaire school, start in het observatiejaar.
  • Bij het begin van het schooljaar worden er allerlei activiteiten georganiseerd zodat de “nieuwe” leerlingen elkaar beter leren kennen.
  • Om de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs te verkleinen, hebben we voor het observatiejaar een aangepast programma. Zo krijgen zij nog aparte taal- en rekenles en maatschappelijke vorming.
  • De leerlingen maken kennis met verschillende praktijkvakken zodat ze op het einde van het schooljaar de juiste studierichting kunnen kiezen.
  • In functie van de latere studiekeuze kiest men voor een specifiek programma.
VAKKEN A – programma B – programma
Theorievakken
Computerles 1 uur 1 uur
Creatieve activiteiten 2 uur 2 uur
Godsdienst 2 uur 2 uur
Lichamelijke opvoeding 3 uur 3 uur
Maatschappelijke vorming 2 uur 2 uur
Rekenen 3 uur 3 uur
Taal 3 uur 3 uur
Beroepsgerichte vorming (BGV)
Hout 5 uur
Plaatslagerij 5 uur
Onderhoud 2 uur
Koken 4 uur 6 uur
Verzorging 2 uur
Logistiek 5 uur
Beroepsgerichte vorming 3 uur
Totaal: 32 uur 32 uur