Team

Ons team bestaat uit bekwame praktijkleerkrachten die de leerlingen alles kunnen leren qua beroepsgerichte vorming. Daarnaast zijn er ook leerkrachten algemene vakken die ervoor zorgen dat onze leerlingen voldoende algemene kennis hebben om in het gewone arbeidscircuit hun mannetje te kunnen staan.

Ons leerkrachtenkorps wordt verder nog versterkt door logopedisten en kinesisten zodat eventuele moeilijkheden extra worden aangepakt. Ook hebben we een uitgebreide leerlingenbegeleiding die de leerlingen individueel opvangen en ondersteunen waar mogelijk. Leerlingen (en ouders) kunnen hier altijd terecht! Indien u één van hen of de leerlingenbegeleiding nodig heeft, kan u hieronder een kijkje nemen bij wie u best terecht kan voor uw vragen, opmerkingen of bezorgdheden.