Inschrijvingen en capaciteit

Algemeen

 

Om je zoon/dochter in te schrijven maak je vooraf een afspraak met de leerlingbegeleiding. Zij gaat dan samen op zoek naar een geschikt moment zodat hier de nodige tijd voor vrij gemaakt kan worden.

Je maakt een afspraak via

 
Belangrijk:
  • Er worden maximum 3 personen (kind + beide ouders) toegelaten.
  • De afspraak vindt plaats buiten de schooluren.
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
  • Wij vragen u om de nodige afstand te respecteren.

Vergeet niet volgende documenten zeker mee te brengen bij de inschrijving van uw zoon/dochter:

  • verslag M-decreet
  • identiteitskaart
  • rapport of andere nuttige documenten van de vorige school

Voor meer informatie aarzel niet ons te contacteren.

 

Documenten

Om te kunnen inschrijven in een school voor buitengewoon onderwijs, is een verslag vereist van CLB dat duidelijk aangeeft dat de aanpassingen die nodig zijn voor een leerling onredelijk of onvoldoende zijn voor een school gewoon onderwijs.

Het CLB maakt dit verslag enkel op na onderzoek en mits de leerling aan alle voorwaarden voldoet. In sommige gevallen verwijst het CLB door naar een gespecialiseerde arts voor verder onderzoek. Bijvoorbeeld naar een oogarts als er sprake is van een verwijzing naar het type onderwijs aangepast voor leerlingen met een visuele beperking. 

Het verslag wordt in principe aan ouders bezorgd om zich te kunnen inschrijven in een school naar keuze, maar in onderling overleg kan ook afgesproken worden dat het CLB het verslag aan de nieuwe school bezorgt.  Een leerling kan alleen naar een school met het type en – in het secundair onderwijs – de opleidingsvorm waarnaar het verslag oriënteert.

 

Buitengewoon secundair onderwijs

De school mag leerlingen toelaten tot het buitengewoon secundair onderwijs op basis van een verslag:

  • Bij de start van het schooljaar in het jaar waarin ze 13 jaar worden
  • Bij de start van het schooljaar in het jaar waarin ze 12 jaar worden, als het verslag daarover een gemotiveerd advies bevat
  • Als ze een getuigschrift basisonderwijs hebben.

De maximumleeftijd is 21 jaar, maar de klassenraad kan een verlening toestaan.

 

Capaciteit

Om goed onderwijs te kunnen bieden, kunnen wij slechts een maximum aantal leerlingen inschrijven in onze school. Zo bepalen wij vooraf het maximum aantal leerlingen per pedagogische eenheid (klas) of per afdelingsjaar.

Hierdoor kom je het aantal vrije plaatsen te weten. De vrije plaatsen zijn de plaatsen waar er nog een inschrijving mogelijk is. 

Voor meer informatie aarzel niet ons te contacteren.