Inschrijvingen en capaciteit

Algemeen

Om je kind te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je een verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Uit het verslag moet blijken dat redelijke aanpassingen niet voldoende zijn om je kind de gewone leerdoelen te laten halen in een gewone school. Je kind heeft een individueel aangepast leertraject nodig .

Een verslag bestaat uit een attest en een protocol. In het attest moet staan:

  • welk type buitengewoon onderwijs het meest geschikt is.
  • voor het buitengewoon secundair onderwijs ook welke opleidingsvorm het meest geschikt is.

Het protocol bundelt alle documenten die de oriëntering van de leerling naar het type en de onderwijsvorm motiveren en verantwoorden.

Een leerling kan alleen naar een school met het type en – in het secundair onderwijs – de opleidingsvorm waarnaar het verslag oriënteert.

Als ouder heb je recht op het verslag. Je hebt het nodig om je kind in te schrijven in een school voor buitengewoon onderwijs dat het type en de opleidingsvorm aanbiedt die op het attest staan.

Buitengewoon secundair onderwijs

Een leerling kan vanaf 13 jaar naar het buitengewoon secundair onderwijs (meer precies: op 1 september van het kalenderjaar waarin hij 13 wordt). Uitzonderlijk kan dat ook vanaf 12 jaar. Een jongere met een getuigschrift basisonderwijs en een extra motivatie van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), kan zelfs eerder instappen.

De maximumleeftijd is 21 jaar, maar de klassenraad kan een verlenging toestaan.

Belangrijk

Om uw zoon/dochter in te schrijven maakt u best vooraf een afspraak met de leerlingbegeleiding. Zij gaat dan samen op zoek naar een geschikt moment zodat hier de nodige tijd voor vrij gemaakt kan worden.

Vergeet volgende documenten zeker niet mee te brengen bij de inschrijving van uw zoon/dochter:

  • verslag M-decreet
  • identiteitskaart
  • rapport of andere nuttige documenten van de vorige school

Voor meer informatie aarzel niet ons te contacteren.

Inschrijvingen

Voor inschrijvingen kan je op onze school terecht vanaf de eerste schooldag van de maand maart tijdens de schooluren. Voor een vlot en aangenaam verloop van de inschrijving is het aangewezen om een afspraak te maken op het volgend telefoonnummer: 015 24 42 85.

Capaciteit

Om goed onderwijs te kunnen bieden, kunnen wij slechts een maximum aantal leerlingen inschrijven in onze school. Zo bepalen wij vooraf het maximum aantal leerlingen per pedagogische eenheid (klas) of per afdelingsjaar.

Hierdoor komt u het aantal vrije plaatsen te weten. De vrije plaatsen zijn de plaatsen waar er nog een inschrijving mogelijk is.

Via deze link vindt u de capaciteitsbepalingen voor het schooljaar 2019-2020.

Voor meer informatie aarzel niet ons te contacteren.