Visie

 • Leerlingniveau

  Vertrekken vanuit de leerling

  In onze school richten we de activiteiten zo in dat iedere leerling volgens eigen tempo en eigen mogelijkheden kan leren en zich verder kan ontwikkelen. Onze school volgt dan ook een zorgbeleid. We proberen tegemoet te komen aan de specifieke noden, komende uit de zorgvraag, van elke leerling. Aan de hand van een individueel handelingsplan trachten we, zeer gericht, de evolutie van uw kind op te volgen.

 • Klasniveau

  Welbevinden

  Om jongeren te laten bijleren, moeten ze zich in de eerste plaats veilig, welkom en begrepen voelen. Basisvoorwaarden om een positief leerklimaat te realiseren zijn consequentie, duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur binnen de klas.

 • Ouderniveau

  1 team

  Binnen onze school zijn we ervan overtuigd dat betrokkenheid van ouders een prioriteit is. We willen als één team kansen creëren voor onze jongeren.

 • Schoolniveau

  Professionalisering

  Leerkrachten worden gestimuleerd om, vanuit de ondersteuningsbehoeften zichzelf constant bij te scholen. We werken samen aan een kwaliteitsvol klimaat, waarbij we proberen van elkaar en externen te leren.

  Multidisciplinair

  Onze school heeft niet alleen leerkrachten, maar wordt ook ondersteund door een team van logopedisten en kinesisten. Zij proberen a.d.h.v. individuele therapie of klassikale ondersteuning de leerlingen mee te ondersteunen in hun behoeften.

  Externe partners

  Voor onze praktijk op verplaatsing, stage en ABO werken wij nauw samen met externe partners. Zo kunnen de leerlingen voeling krijgen met het werkveld en daardoor praktijkervaring opbouwen.  Op die manier willen we kansen op tewerkstelling verhogen.

 • Maatschappelijk niveau

  Zelfredzaamheid

  Ons einddoel is om de jongere klaar te stomen om zelfredzaam te kunnen functioneren binnen het gewone arbeidsniveau. We streven naar een kwaliteitsvol bestaan waarbij ze de juiste kennis, inzichten, attitudes en (sociale) vaardigheden hebben verworven die ze nodig hebben in onze maatschappij.